Journalist-Fellowship-Program by the Foundation for Polish-German Cooperation for Journalists and War Correspondents from Ukraine

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza:
Bitte füllen Sie das Formular aus:
Please complete this form:

Informacje/ Kontakt/ contact:

Joanna Czudec
Kierowniczka programowa
Programmleiterin
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Tel.: + 48 22 338 62 65
joanna.czudec@fwpn.org.pl
www.fwpn.org.pl
www.sdpz.org